Danske Skatteadvokater


Gå til www.tvc.dk

Partnere
Tommy V. Christiansen
Lars Henriksen
Torben Bagge
Leo Jantzen
Morten Breum-Leer
Troels Lind Pedersen
Christian Falk Hansen
Lars Mumm
Ole Søgaard-Nielsen
Henriette Lied Viskinge Jensen
Henrik Dupont Jørgensen

Jurister
Bodil V. Christiansen
Karin Larsen
Rasmus Gørup Christiansen
Uffe Nørgaard
René Bjerre
Stinne Richter Berg
Anja Staun
Maria Hygum
Sidse Walther
Jørgen Lykkegård
Christina Parsberg Lange
Esben Holm
Claus Jørgensen Nielsen
Andreas Karoff
Kasper Bech Pilgaard
Diana Østgård
Stina Borup
Gitte Boelskifte Due


Kontakt
Tlf: 70 11 08 00
Fax: 70 11 08 01
E-mail: tvc@tvc.dkDanske Skatteadvokater forestår skatterådgivning og yder rådgivning og assistance ved førelse af skattesager for skattemyndighederne, Landsskatteretten og domstolene om skatteretlige problemstillinger af enhver karakter.

Danske Skatteadvokater har gennem en lang årrække opbygget en meget betydelig erfaring inden for rådgivning om skatteretlige forhold og førelse af skattesager på ethvert niveau i det administrative klagesystem og hos domstolene.
Danske Skatteadvokater bistår skatteydere og professionelle rådgivere med at føre skattesager i det administrative klagesystem og for domstolene. På baggrund af et mangeårigt, omfattende erfaringsgrundlag har Danske Skatteadvokater opnået en meget betydelig ekspertise vedrørende førelse af skattesager på alle niveauer. Ved Danske Skatteadvokaters håndtering af skattesager lægges der, udover opnåelse af et for skatteyderen godt resultat, vægt på, at sagsbehandlingstiden og omkostningerne for den enkelte skatteyder reduceres mest muligt.
Danske Skatteadvokater har i dag 14 advokater og 7 advokatfuldmægtige beskæftiget indenfor skatteret, hvoraf 8 advokater udelukkende arbejder med førelse af skattesager for de administrative myndigheder og domstolene. Danske Skatteadvokater har således en af landets største procesafdelinger for skattesager. Danske Skatteadvokater lægger ved skatterådgivning den allerstørste vægt på, at de løsninger, som anvises, er korrekte og holdbare på lang sigt. Da skatteretten er et område i konstant udvikling, sikres løsningsmodeller ved forudgående afklaring af tvivlsspørgsmål med skattemyndighederne, således at der ikke senere opstår skattemæssige problemer. Danske Skatteadvokater yder skattemæssig rådgivning både i forbindelse stiftelse, drift, ledelse og salg af virksomheder.
Danske Skatteadvokater har gennem tiden ført en lang række sager, der har haft betydning for større befolkningsgrupper, og som følgelig har været genstand for stor interesse i offentligheden.
Danske Skatteadvokater har en mangeårig, omfattende undervisnings-, kursus- og foredragsvirksomhed vedrørende skatteretlige emner af enhver karakter, herunder på Århus Universitet og Handelshøjskolen i Århus, for andre professionelle aktører på området, herunder advokater, revisorer og ejendomsmæglere, for pengeinstitutter samt for virksomheder og privatpersoner.
Danske Skatteadvokater har en meget omfattende produktion af litteratur om skatteretlige emner både i dagspressen og i videnskabelige tidsskifter m.v.
Danske Skatteadvokater deltager endvidere ofte i den offentlige debat, i TV og i dagspressen, med henblik på at påpege uheldige lovgivningsmæssige forhold inden for skatteretten.